Top

klik op de iconen

Een betoverende belevenis, die je doet belanden in een mythische wereld

GREETJE BIJMA 
TOONKUNSTENARES

Prachtig, ontroerend, maar ook wild en heftig. "Niet alleen is het drama in oude verhalen perfect en tot in de fijnste details verbeeldt, maar ook doet Othilia recht aan de vormloosheid of, liever gezegd, vormveelvuldigheid ervan.

PROF. DR. RENÉ TEN BOS